Vi använder cookies för att du ska kunna använda denna tjänst samt för att utvärdera, följa upp och förbättra vår hemsida. Vi delar med oss av viss information till Google och Microsoft för uppföljning av annonskampanjer och för att mäta besökarantalet. Du kan läsa mer om vår integritetspolicy här.
OK!
Mina val

Vanliga frågor om privatlån

Okategoriserat (19)
Visa alla

Hur beräknas månadskostnaden?

Grunden för månadskostnaden är en schablonkalkyl och den är densamma för alla långivare för att möjliggöra en rättvis jämförelse. Uppgifterna bygger på information som återfinns på långivarens hemsida och information vi erhållit via långivarens kundtjänst. Din verkliga månadskostnad får du vid kontakt med den aktuella långivaren.

Månadskostanden omfattar alla kostnader som gäller för det du valt. Väljer du autogiro kan du ofta minska månadskostnaden.

Vad är skillnad på rak amortering och annuitetslån?

Mycket förenklat är rak amortering att du betalar ditt lån under hela betalperioden med samma amorteringsbelopp varje gång. Eftersom det totala skuldbeloppet minskar kommer även räntan att minska efter varje betalningstillfälle och följden blir lägre summa att betala efterhand.Annuitetslån fungerar helt annorlunda, här betalar du samma summa vid varje avbetalningstillfälle. Det innebär att den delen som är ränta kommer vara högre i början av lånet, räntebeloppet kommer minska efterhand och då ökar amorteringsdelen. Summan som betalas varje månad är ändå densamma.

Går det att få lån om jag inte är bosatt i Sverige?

Bankerna skriver i sina villkor om lånet är tillgängligt för personer som inte bor i Sverige.I de flesta lånevillkoren tillåts inte lån i detta fall. Det finns ibland möjlighet att få lån ändå genom att tala med långivarens kundtjänst och föreslå någon form av säkerhet.

Effektiv ränta, vad är det?

Summan av alla kostnader som hänger ihop med lånet, uträknat som en ränta. Till skillnad från det som brukar betecknas som enbart ”ränta”, tillkommer för effektiv ränta även avgifter för lånet, startkostnad för lån etc.

Kan man få lån om man saknar fast inkomst.

När bankerna skall låna ut pengar gör de en riskbedömning ifall de kommer få tillbaks pengarna eller inte. Historiskt har det visat sig att risken är större för en bank att låna ut pengar till personer som saknar fast inkomst än till de som har inkomst. Bankerna skriver ofta i sina villkor om det finns krav på fast inkomst och ibland även hur stor inkomsten skall vara.I det fall att man saknar fast inkomst eller tjänar mindre än vad bankerna anger som krav, finns ändå möjlighet att få lån. Flera banker och kreditinstitut är specialiserade på att hjälpa personer som inte uppfyller bankernas normala krav. En möjlighet som ökar förutsättningarna att ändå få lån är om man kan erbjuda någon form av säkerhet.

Kan man betala av sitt lån i förtid?

De flesta av våra banker och långivare godtar att man löser in sitt lån i förtid, före låneperiodens slut. Det är inte ovanligt att långivaren för detta tar ut extra avgifter.

Månadskostnaden – hur beräknas den?

De uppgifter som finns på Prisfaktas hemsida och som beräkningarna bygger på, är information som är hämtad från långivarens hemsida eller erhållits från deras kundtjänst.För privatlån gör långivaren en individuell kreditbedömning som ofta påverkar räntenivån, varför den faktiska månadskostnaden erhålls först efter kontakt med långivaren.

Hur bestäms den ränta jag får?

Den ränta man får bestäms av många faktorer, bl.a. hur mycket man lånar, var man lånar m.m..En viktig faktor som normalt ger lägre ränta om man söker ett lån, är om man bedöms ha bra säkerhet.

Effektiv ränta – hur beräknar vi den?

I kalkylen utgår vi från en amorteringstid på 5 år och ett lån på 100 000 kr.

Bra ord att veta vad de betyder

Amortering: När man amorterar då gör man en avbetalning på en skuld. De två mest förekommande modellerna för amortering är ”rak amortering” och annuitet.

Borgen: Den person som går i borgen ger ett löfte att betala en skuld (exempelvis ett privatlån som inte återbetalats) för annan person i det fall att den personen inte betalar sin skuld.

Ränta: En vanlig definition av ränta är att det är priset för lån av pengar. Den som lånar ut pengar får ränta och den som person som lånar betalar ränta.

Inlåningsränta: När någon lånar ut pengar till exempelvis en bank och sätter in dem på ett sparkonto då får den personen inlåningsränta från banken.

Vad styr vilken ränta jag får av banken?

Räntan varierar beroende på flera faktorer bl.a. var och hur mycket du lånar. Har du bra säkerhet får du oftast en bättre ränta.

Vad menas med en effektiv ränta?

Med effektiv ränta innebär att alla kostnader som är förknippade med lånet räknas som ränta.

Vad är förtida inlösen av lån?

De flesta banker och långivare ger dig möjlighet att lösa in lånet före låneperiods slut. Detta kostar oftas extra.

Varför skall man ha autogiro?

Ofta debiteras du ingen avgift om du betalar ditt lån med autogiro under förutsättning att betalning sker i tid.

Kan jag låna pengar även om jag har betalningsanmärkningar?

Det är normalt en större risk för banken att låna ut pengar till personer med betalningsanmärkningar. I villkoren framgår om lånet erbjuds till dem som har betalningsanmärkningar.

En möjlighet är att kontakta långivarens kundtjänst för att höra om möjligheten att få lån, exempelvis genom att erbjuda någon form av säkerhet.

Får jag låna även om jag inte är bor i Sverige

I bankernas villkor framgår det om personer som inte är bosatta i Sverige får låna.

En möjlighet är att kontakta långivarens kundtjänst för att se på möjligheten att ändå få låna genom att erbjuda någon form av extra säkerhet.

Får jag låna utan att ha en fast inkomst?

Normalt är det en större risk att låna ut pengar till personer som saknar fast inkomst. I bankernas villkor ser du om lånet erbjuds till dem som har betalningsanmärkningar.

Har du inte fast inkomst kan du ändå kontakta långivarens kundtjänst för att höra om möjligheten att få lån, exempelvis genom att erbjuda någon form av extra säkerhet.

Vad innebär det att ha autogiro?

Med autogiro kan du automatiskt betala dina räkningar på rätt dag. Du går till din bank och kommer överens om vilka summor som skall betalas och vid vilka tillfällen och så sköts detta automatiskt. Autogiro används vid återkommande betalningar som hyra, TV-licens etc.

Hur beräknas effektiv ränta?

Vi jämför samtliga långivares kostnader för ett lån på 100 000 kr och med en amorteringstid på 5 år.